2010. július 2., péntek

Bumeráng

ezt egy másik blogon találtam, és nagyon megfogott.
Alul odaírtam kié az írás, remélem nem haragszik hogy kiteszem :)

"Ha bántunk, a történet mindig rólunk szól.
Ha gondolattal, szóval, vagy tettel ítélkezünk lélektársunk felett, a bélyeget saját homlokunkra nyomjuk.
...
Elfogadni csak azt a tulajdonságot nehéz a másik emberben, ami elfojtottságként, feloldatlanságként zakatol saját bensőnkben is. Így ha elutasítással, lázadó haraggal fordulunk afelé, akivel találkozáshoz segít az élet, bizonyosak lehetünk abban, hogy az általa hozott üzenet befogadásával van gondunk, mert az tükörtartással szembesíti újra meg újra egónkat saját gyöngeségeivel.
...
Találkozások azért vannak, mert feladatunk van egymással, ez pedig minden esetben az ébresztés; a figyelmeztetés, hogy másfelé kell vennünk az irányt. Ebben precíz jelzőtáblánk a másik fél.
Érdemes megfigyelni, hogy miként vándorolunk egymás életében - hogyan botlunk egymásba, tűnünk el nyomtalanul, majd milyen forgatókönyv szerint bukkanunk fel néha - ismét - a másik sorskönyvében.
Üzenethozók vagyunk mindannyian, és hogy épp milyen "státuszban", milyen feladattal érkezünk, korábbi választásaink eredménye. A fizikai világban így nevezzük e társas megnyilvánulásainkat: szerepek. (Hiteles színjáték az egész - érted már? Éled már?)
...
Néha elég egy egymásra pillantás, és az üzenet máris megfogan a másik fél lelkében... máskor pedig hosszútávon össze kell fűződniük a sorsoknak ahhoz, hogy a rejtett kód megfejthesse önmagát.
...
Ha pedig a karma így végül oldást nyer, szabaddá válhatunk a másik követeléseitől, amelyek saját lelki fejlődésünket inspirálják, provokálják, kényszerítik haladásra. E rendkívül összetett és tudatos társasjáték ráadásul törvényszerűen úgy alakul, hogy e tanítások minden felet érinteni tudnak - a kölcsönösség elvén alapul ez az ébredésünket támogató összeesküvés-elmélet.
...
Bölcs felismerni, a karma nem büntetés, hanem lehetőség. Alkalom a megbocsátásra; ősminőségünkben, a Szeretetben való feloldódásunkra. Az más kérdés, hogy élünk-e ezzel az isteni ajándékkal, vagy inkább makacsul ragaszkodunk szenvedéseinkhez, "haragszomrád"-történeteinkhez, megmagyarázhatatlan rossz érzéseinkhez... ezzel áldozattá téve önmagunkat, időről időre.
...
Nincs véletlen. Aki felbukkan életünkben, és bármilyen formában hatást gyakorol ránk - azért jött, hogy tudatlanul is a Szeretet felé tereljen bennünket. Talán adott módszerei ennek ellenkezőjét sugallják felénk, mégis, ha szamszáránkat megszakítani kívánjuk, és belső szabadságunkat elfogadni végre, elengedhetetlen a felismerés: az Élet iskola, színház, amely tanításokkal lát el bennünket, tapasztalati úton, hogy tiszta önismeretre tehessünk szert: felvállaljuk Igaz Önvalónkat, a Szeretetet, amely kizárólagos lényegünk.
...
Bocsássunk meg végre, ha bántottak, és ha bántottunk.
Fejlődésünkért volt e fájdalmas közelítés, azért, hogy felismerjünk valami igazán fontosat... azt, hogy mind Egyek vagyunk."

(Cs. Szabó Virág - www.fenyhordozok.hu)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése