2010. június 19., szombat

Kicsit számolgattam

Olvasok egy számmisztikával foglalkozó könyvet, és kiszámoltam a névszámaimat.
Persze azt írja a könyv is hogy ezek hajlamosító dolgok nem meghatározók.
Azért gondoltam felteszem. :)

Magánhangzók eredménye: 1.
Az egyén lelkében uralkodó rendkívül erős vezetési vágyat mutat ez a szám.
Ha nem is akarja kimutatni az illető, magatartásából kiütközik hogy az élen szeretne lenni mindig, és mindenben teljesen függetlenül attól hogy milyen egyéb jellemvonásokkal vagy képességekkel rendelkezik.
Van benne egy emésztő vágy ami arra készteti hogy addig-addig változtassa a munkahelyét, lakóhelyét, életkörülményeit, amíg el nem éri ezt a célját.
Ha magára van hagyva akkor bátor, akaraterős, elszánt.
Megvannak a képességei ahhoz hogy legyőzzön hatalmas ellenfeleket, és elhárítson hatalmas akadályokat amik útját állják törekvéseinek.
Ilyen tekintetben nincs félnivalója az életben.
Másokkal való érintkezésben viszont nagyon óvatosnak kell lennie, mivel a fenti jellemvonások könnyen fölényeskedéssé fejlődhetnek, sőt hatalmaskodó, parancsoló magatartássá alakulhatnak.
Egyéb munkaterületen (ahol másokkal együtt kell dolgozni) csak akkor érvényesülhet, - minden tudása, tehetsége, szorgalma, kitűnő munkateljesítménye mellett is - ha le tudja győzni önmagában az említett tendenciákat amelyek súlyosa megronthatják kapcsolatát másokkal.

Mássalhangzók eredménye: 6
Ez is egy optimista egyéniség, de az ő derűlátása arra a belső békére és harmóniára van alapozva amit a szívében érez.
Bízik abban hogy a világon soha sem fog kifogyni a jóakarat, hogy a jó diadalmaskodni fog a rossz felett, tehát minden a legnagyobb rendben van, és így neki el kell érnie céljait előbb vagy utóbb.
Ha esetleg csalódások érik, azokat meglehetős türelemmel viseli el, a lelkének legmélyéről fakadó hitre, és életbölcsességre támaszkodva, lelki nyugalmát megőrizve.
Boldogságához nem szükséges gazdagság és fényűzés, de egy bizonyos jómód, kényelem és kiegyensúlyozottság állapotának meg kell lennie.
Erre szüksége van az ő szépérzékének, és az ő harmónia-kereső mentalitásának.
Egy bizonyos ellátottságra, önmagáról és másokról való gondoskodásra törekszik anyagiak tekintetében is, mert szegénység és nélkülözések közepette nem tudja elképzelni a boldogságot.

Teljes névszám: 7
Szellemi vezetésre született, és arra hogy főleg elmélkedésen, tanulmányokon, vagy tudományok művelésén fejezze ki egyéniségét, akár nyomtatott betű segítségével akár anélkül.
Az is hivatásához tartozik a 7-esnek, hogy gyógyítója legyen az emberi testnek vagy léleknek - esetleg egyidejűleg mindkettőnek - és hogy a misztikus tudományok ismerője is legyen.
Analitikai képességét is ki kell fejlesztenie magas fokra hogy tapasztalatai mögött megláthassa és megérthesse a lényeget, és hogy az élet mulandóságait meg tudja különböztetni az örök értékektől.
Sok próbatételen kell keresztülmennie a 7-es egyéniségnek, amíg mindezeket eléri, és egy nemes lelkű türelmes, megértő személyiséggé fejlődik, aki belelát a dolgok lényegébe és az emberek lelkébe.
Nemritkán egy vallásfilozófiai irányzatba bekapcsolódva láthatjuk a 7-est, de sok egyéb téren is lehet érvényesülni az ő mély tudásával, lényeglátásával és analizáló-következtető képességeivel.

wow. (A.Rózsási: Sorsunk és a számjegyek)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése